Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору Райкин Роман Ильич КӨЭАУда конокто болду.

Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору…

Читать далее Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору Райкин Роман Ильич КӨЭАУда конокто болду.

Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын эл аралык форуму

Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын эл аралык…

Читать далее Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын эл аралык форуму

Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетине тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулду

2023-2024-окуу жылынын кузгу семестрине Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетине…

Читать далее Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетине тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулду

Ташкент текстиль жана женил онор жай институтуна тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулуп

2023-2024-окуу жылынын кузгу семестрине Ташкент текстиль жана женил онор жай…

Читать далее Ташкент текстиль жана женил онор жай институтуна тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулуп