Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору Райкин Роман Ильич КӨЭАУда конокто болду.

Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору…

View More Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору Райкин Роман Ильич КӨЭАУда конокто болду.

Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын эл аралык форуму

Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын эл аралык…

View More Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын эл аралык форуму

Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетине тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулду

2023-2024-окуу жылынын кузгу семестрине Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетине…

View More Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетине тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулду

Ташкент текстиль жана женил онор жай институтуна тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулуп

2023-2024-окуу жылынын кузгу семестрине Ташкент текстиль жана женил онор жай…

View More Ташкент текстиль жана женил онор жай институтуна тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулуп