“Түрк дүйнөсүндөгү агартуучулук жана салттуу баалуулуктар” аталышында илимий-практикалык конференция

“Түрк дүйнөсүндөгү агартуучулук жана салттуу баалуулуктар” аталышында илимий-практикалык конференция
“Памир кыргыздарынын салттуу баалуулуктары” көргөзмөсү