Салийма Абыловнанын 70 жылдык маарекесине жана КӨЭАУнун Ала-Бука кесиптик колледжинин 25 жылдыгына карата эл аралык илимий-практикалык конференция өтүп жатат

Бүгүн, Салийма Абыловнанын 70 жылдык маарекесине жана КӨЭАУнун Ала-Бука кесиптик колледжинин 25 жылдыгына карата эл аралык илимий-практикалык конференция өтүп жатат.
Түз суроого жүз жооп Салийма Рысбаева Ала-Бука кесиптик колледжи