Кѳп тилдүү билим берүү программасын ишке ашыруунун абалын жана кѳйгѳйлѳрүн талкуулашты

Кыргыз-Ѳзбек Эл аралык университететинин ректору э.и.д., профессор Абдилбает Асанович Мамасыдыков…

View More Кѳп тилдүү билим берүү программасын ишке ашыруунун абалын жана кѳйгѳйлѳрүн талкуулашты