“Орхун” программасы боюнча академиялык мобилдуулук

Казакстандын Атырау шаарында жайгашкан Х.Досмухамедов атындагы Атырау университетинде “Орхун” программасынын негизинде эл аралык академиялык мобилдуулук боюнча окуп жаткан студенттерибизден коз ирмемдер