Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору Райкин Роман Ильич КӨЭАУда конокто болду.

Алтай мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелерди өнүктүрүү ишмердүүлүгү боюнча проректору Райкин Роман Ильич Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинде конокто болду.
Жолугушууда АлтМУ менен биргеликте ачылган “Эл аралык маданий-антропологиялык борборундагы” алып барылып жаткан иштер боюнча кенен маалымат берилди. Андан сырткары ЖОЖдор аралык ПОЖдун квалификациясын жогорулатуу, биргеликте окутуу программалары жана башка тиешелүү тармактарда тыгыз байланышта иш алып баруу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.